Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Produceren

De kleding van Didi wordt in verschillende landen geproduceerd, maar overal gelden dezelfde richtlijnen voor de productie ervan. Die richtlijnen zijn opgenomen in een zogenaamde 'Code of Conduct for External Manufacturers and Workshops'. Didi heeft daarbij de grootst mogelijke zorg voor mens, dier en milieu. De richtlijnen opgesteld door de International Labour Organisation gelden voor Didi, haar leveranciers en hun onder leveranciers, want Didi heeft zorg voor de gezondheid en veiligheid van eigen medewerkers, maar ook voor medewerkers van leveranciers die in hun opdracht produceren. Klik hier om deze 'Code of Conduct' in te zien.

 

Op onze website is (nog) niet alle informatie te vinden over de maatschappelijk verantwoorde manier waarop Didi produceert. In de toekomst zal hier meer informatie beschikbaar komen.

 

De maatschappelijke betrokkenheid van Didi blijkt ook heel duidelijk uit de speciale Didi lijn met de naam Didi-ism (wat staat voor Didi in samenwerking met...). Al 30 jaar reist Didi de wereld af voor haar collecties en materialen waardoor Didi in de loop der jaren veel verschillende landen heeft bezocht. Tijdens die reizen maar ook in Nederland, ziet Didi telkens opnieuw mensen die een kans verdienen. Didi-ism een speciale lijn textielgerelateerde producten (hand-)gemaakt door hulpbehoevende mensen in de landen waar Didi de afgelopen 30 jaar collecties heeft ontwikkeld. Didi biedt de makers van deze speciale producten werkgelegenheid en daarmee zelfstandigheid en stort een deel van de verkoopopbrengsten in een speciaal fonds voor hen.

 

Didi Cares

Didi zet zich op diverse manieren in voor verschillende goede doelen. Sinds augustus 2007 sponsort Didi honderd meisjes uit arme gezinnen op de Deepalaya School in Deepalaya Gram, Tavru, in het Mewat District van de Indiase deelstaat Harayana. Didi heeft een commitment afgegeven voor een periode van 10 jaar. Met de steun van Didi aan deze non-profit organisatie kunnen de weeskinderen 10 jaar lang leren en studeren.

 

Jaarlijks ontwikkelt Didi voor de Borstkankermaand in oktober een speciaal mode-artikel (t-shirt, sjaal, etc). Van elk verkocht item gaat een bijdrage naar KWF Kankerbestrijding t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Didi en KWF Kankerbestrijding werken als sinds 2006 samen in de strijd tegen borstkanker.

 

In 2010 vierde Didi haar 30ste verjaardag met een speciale verjaardagscollectie waarvan Natasja Froger het gezicht was. De opbrengst van deze collectie is destijds ten goede gekomen aan Stichting Heppie. Didi was tot en met 2014 ruimtesponsor van een appartement uit Hotel Heppie.

 

Website Didi 

 


Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsfilm

Contact

Meer weten?